לאחר האבחון בקשתית העין אני מרכז את הנתונים שאובחנו, ומסביר למטופל את המסקנות, המשמעויות, והסיבות הפיזיולוגיות להיווצרות המצב על פי "מפת העין".

עין
תזונה

לאחר חודשיים, שהמטופל יישם את התכנית על כל מרכיביה, הוא מוזמן שוב, להגיע לקליניקה, לאחר בדיקת דם כללית. בד"כ אני משווה את בדיקות הדם הכלליות, שנעשו לפני הטיפול, לבדיקות שאחרי הטיפול, מסיק מסקנות לגבי אפקט הטיפול, ומסקנות לגבי ההמשך.

לאחר חודשיים, שהמטופל יישם את התכנית על כל מרכיביה, הוא מוזמן שוב, להגיע לקליניקה, לאחר בדיקת דם כללית. בד"כ אני משווה את בדיקות הדם כלליות, שנעשו לפני הטיפול, לבדיקות שאחרי הטיפול, מסיק מסקנות לגבי אפקט הטיפול, ומסקנות לגבי ההמשך.

תזונה