אסטמה

אסטמה

אסטמה

אסטמה נחשבת להפרעה אלרגית. היא באה לידי ביטוי בהתקפים של קשיי נשימה, שמקורם בהיצרות כלי הנשימה כללי זה נובע מהתכווצות